Generell informasjon

Leksvik Bygdealmenning er en privat eiendom beliggende i Leksvik kommune, Nord-Trøndelag. Almenningen eies av ca 200 jordbrukere i Leksvik hovedsogn. Vi dekker bruksbehovet på trematerialer og fyringsved for disse eierne. På eiendommens arealer som utgjør ca 25 % av kommunens totalareal, er det et rikholdig utbud av muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.
Årsmøtet 2016

Årsmøtet er planlagt til 14.april.

PÅ årsmøtet i år er det valg på to styremedlemmer. For å kunne delta i dette valget må det være riktig registrert i manntallet. Det er den enkeltes plikt å melde endringer i eierforhold på det enkelte bruk med bruksrett. Bruk vedlagte skjema.

Hyttetomter

På almenningen er det ca 160 festeavtaler for hyttetomt.
De fleste tomtene er i regulerte små hyttefelt, men også mye spredt.

Vi har ledige tomter ved Okstjønna /Ramdalsvatnet og i Blankheia i nærheten av Hølåssetra.

 

Rapport
vedr. småviltjakt og rådyrjakt.
Jaktkortnr:*
Navn:*
Kontonr. for refusjon av depositum: *
Antall dager jaktet: *

Fellingsresultat:

Art (for rådyr; kjønn og alder):


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kommentar:

Innbetalt depositum på kr. 100,- betales tilbake ved innlevering av rapporten.


Hovedjaktområde:
Antall: