Generell informasjon

Leksvik Bygdealmenning er en privat eiendom beliggende i Leksvik kommune, Nord-Trøndelag. Almenningen eies av ca 200 jordbrukere i Leksvik hovedsogn. Vi dekker bruksbehovet på trematerialer og fyringsved for disse eierne. På eiendommens arealer som utgjør ca 25 % av kommunens totalareal, er det et rikholdig utbud av muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.
Jakt 2014

Fordeling av årets elgjakt er nå klar etter tildelingsmøte 20/6.

Jaktfelt jaktlag                  tidsrom antall dyr
 Spelholtheia blandalaget v/Marit Berg hele perioden 7
 Surendalen Håkon`s jaktlag v/Håkon Selli hele perioden 7
 Flintheia Moe`s jaktlag, v/Magnar Bremeraunet uke 1,3 og 4 4
 Flintheia Krutt&Futt  v/ Tor Ivar Sundset uke 2 4
 Langslia Læmslaget v/ Knut Østmo uke 1,3 og 4 5
 Ramslia Steen & Hovstein v/Arvid P. Steen uke 1,3 og 4 5
   Hyttetomter

På almenningen er det ca 160 festeavtaler for hyttetomt.
De fleste tomtene er i regulerte små hyttefelt, men også mye spredt.

Vi har ledige tomter ved Okstjønna /Ramdalsvatnet og i Blankheia i nærheten av Hølåssetra.