Generell informasjon

Leksvik Bygdealmenning er en privat eiendom beliggende i Leksvik kommune, Nord-Trøndelag. Almenningen eies av ca 200 jordbrukere i Leksvik hovedsogn. Vi dekker bruksbehovet på trematerialer og fyringsved for disse eierne. På eiendommens arealer som utgjør ca 25 % av kommunens totalareal, er det et rikholdig utbud av muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.
Årsmøte 2015.

Årsmøtet avholdes 14. april 2015 kl 19;30 på Krobrua Mat & Meir (gamle lensmannskontoret).

Møteinnkalling og sakliste samt årsmelding og årsregnskap for 2014, er utlagt på almenningskontoret til gjennomsyn.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest en uke før møtet.

Sjekk at det er riktige opplysninger som står i manntallet for din eiendom.

 

Registrering av postadresse og e-postadresse.

Hyttetomter

På almenningen er det ca 160 festeavtaler for hyttetomt.
De fleste tomtene er i regulerte små hyttefelt, men også mye spredt.

Vi har ledige tomter ved Okstjønna /Ramdalsvatnet og i Blankheia i nærheten av Hølåssetra.