Generell informasjon

Leksvik Bygdealmenning er en privat eiendom beliggende i Leksvik kommune, Nord-Trøndelag. Almenningen eies av ca 200 jordbrukere i Leksvik hovedsogn. Vi dekker bruksbehovet på trematerialer og fyringsved for disse eierne. På eiendommens arealer som utgjør ca 25 % av kommunens totalareal, er det et rikholdig utbud av muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.
Årsmøte 2014
Det innkalles til årsmøte 10.april 2014. Se vedlagte dokument.
Styrets årsmelding og regnskap finner du her.
På årsmøtet i år er det valg av nye styremedlemmer m.v.
Hvert bruk har to stemmer ved valget knyttet til frammøte.

Valgkomiteens forslag på kandidater til almenningsstyrevalget og kandidater til ny valgkomite finner du her.

Hyttetomter

På almenningen er det ca 160 festeavtaler for hyttetomt.
De fleste tomtene er i regulerte små hyttefelt, men også mye spredt.

Vi har ledige tomter ved Okstjønna /Ramdalsvatnet og i Blankheia i nærheten av Hølåssetra.